Dreptul de informare asupra modului în care se utilizează datele cu caracter personal, chiar de la momentul colectării acestora.

Dreptul de a retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până în momentul respective.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o măsură semnificativă

Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal

Aveți dreptul de a rectifica datele deținute în legătură cu Dvs., dacă acestea nu sunt corecte. Dacă datele pe care le deținem trebuie actualizate sau în cazul în care considerați că acestea pot fi incorecte, vă puteți autentifica pentru actualizarea acestora sau puteți contacta la dpo@hanulpescarilor.com.

Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Aveți dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le deținem. Pentru a face această cerere în calitate de persoană fizică sau terță parte autorizată, vă rugăm să folosiți adresa la dpo@hanulpescarilor.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a putea lua datele proprii pe care ni le-ați comunicat în anumite circumstanțe.

Dreptul de opoziție la utilizarea datelor cu caracter personal

În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal.

Pentru a nu mai primi mesaje de marketing:

Dacă nu mai doriți să primiți mesaje de marketing din partea noastră privind serviciile și produsele noastre și/sau ale partenerilor noștri, puteți opta pentru a renunța la toate comunicările de marketing (e-mail, SMS, telefon sau poștă).
Există diverse metode de a renunța la primirea mesajelor de marketing:

  • Contactați-ne la 0747 279 440
  • Trimiteți un e-mail la adresa noastră pentru instrucțiuni.
  • Accesați link-ul de la sfârșitul unui e-mail sau text de marketing pentru a vă dezabona;
  • Trimiteți un e-mail folosind formularul de contact de pe site-ul nostru.

Dacă optați pentru renunțarea la mesajele de marketing, aceasta nu înseamnă că nu veți mai primi mesaje referitoare la servicii. Pe acestea le veți primi în continuare (dacă nu am indicat altfel).

Pentru administrarea cookie-urilor și o mai bună înțelegere a ceea ce sunt acestea:

Doriți să dezactivați un cookie sau să înțelegeți mai multe cu privire la natura acestora? Consultați secțiunea Cookie-uri pe site-ul nostru pentru detalii complete în acest sens.

Pentru a obiecta la alte prelucrări realizate în temeiul intereselor noastre legitime:

Vă rugăm să contactați sau să ne trimiteți un e-mail folosind formularul de asistență de pe site-ul nostru.

Dreptul de a se adresa instanțelor de judecată competente

Dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în mun. București sector 1, B-dul Gheorghe Magheru nr. 28-30, la numerele de telefon: 0318059211 sau 0318059212, la adresa e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Cum să înaintați o plângere

Dacă doriți să ne contactați în legătură cu oricare dintre drepturile Dvs. sau să faceți o plângere în legătură cu modul în care utilizăm datele Dvs. cu caracter personal, vă rugăm să contactați la numarul 0747 279 440 sau să ne trimiteți un e-mail la dpo@hanulpescarilor.com. Vom face toate eforturile pentru a vă ajuta, dar dacă aveți în continuare nemulțumiri, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – datele de contact se găsesc la adresa www.dataprotection.ro

Dreptul de a restricționa utilizarea datelor cu caracter personal

În cazul în care considerați că datele pe care le deținem sunt incorecte sau considerați că nu ar trebui să prelucrăm datele, vă rugăm să ne contactați pentru o discuție în legătură cu drepturile pe care le aveți. În anumite circumstanțe, veți avea dreptul de a ne cere restricționarea prelucrării.

Dreptul la ștergerea datelor

Compania noastră urmărește să prelucreze și să păstreze datele doar atât timp cât acest lucru este necesar. În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a ne solicita să ștergem datele cu caracter personal pe care le deținem. În cazul în care considerați că păstrăm datele mai mult decât este necesar, vă rugăm să ne contactați. Dacă contractul a încetat, este posibil să avem în continuare temeiuri legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (pentru informații suplimentare în legătură cu perioadele de păstrare, a se vedea secțiunea Durata de păstrare a datelor cu caracter personal)