Hanul Pescarilor Garofita

Un lac perfect pentru pescuitul sportiv și pentru un crap bine prăjit după o rețetă proprie.

Banner Shadow

Regulament

REGULAMENT DE PESCUIT SPORTIV APLICAT LA LACUL

HANUL PESCARILOR GAROFIȚA

Accesul pe lac se face după ce prezentul regulament a fost luat la cunoștință și acceptat de către pescar și după ce acesta a achitat taxa de pescuit la BAR. (0747279440)

 • Programul de pescuit: 7:00-19:00.
 • Hanul Pescarilor permite doar pescuitul pe timp de zi de tip Catch & Release (Prinde și Eliberează).
 • Taxa de pescuit/persoana/zi: 50lei.
 • Administratorul lacului eliberează bonul de pescuit contra sumei de 50 lei după acceptarea prezentului regulament. În cadrul acestei taxe de pescuit, un pescar poate pescui cu maxim 2 undiţe/lansete dotate cu un singur cârlig.
 • Pescarul are obligația să elibereze peștele imediat ce acesta a fost prins.
 • Pescuitul este permis strict în zonele special amenenajate și delimitate pe o singură parte a lacurilor, iar automobilele vor fi parcate în partea dreaptă a clădirii, parcarea autoturismelor pe malul lacului fiind interzisă.
 • Puietul de crap şi amur (sub 1 Kg), precum și exemplarele de somn și șalău se eliberează imediat şi necondiţionat. Pentru fiecare exemplar găsit asupra pescarului se achită o taxă suplimentară de 50 ron!
 • Specii interzise pentru pescuit: ŞALĂU, SOMN, CRAP CHINEZESC (FITOFAG).  Aceştia vor fi eliberaţi imediat după prinderea lor. Persoanele care ascund sau reţin peşte din categoria speciilor interzise pentru pescuit, vor fi pedepsiţi conform legii în vigoare (fapta se consideră furt). Aceasta atrage automat pierderea dreptului de a mai pescui.
 • Pescarii trebuie să fie dotaţi cu degrojor (instrumente de scos cârligul din gura peştelui), juvelnic din plasă textilă, saltea de primire, spray dezinfectant, minciog, suporţi metalici pentru lansete (ATENŢIE: Se interzic supoţii din lemn!).
 • Este interzis ca însoţitorii să practice pescuitul.
 • Însoţitorii pescarului nu au voie să folosească sculele pescarului. Excepţie: minciog.
 • Persoanele care desfăşoară activităţi de pescuit sportiv, au obligaţia de a prezenta persoanelor de control bonul de pescuit, cantitatea de peşte pe care dorește să o rețină, precum şi ustensilele şi modul lor de echipare.
 • În incinta societății focul deschis (preparatul grătarelor) este interzis.
 • Este interzis braconajul, precum şi alte metode ca intră sub incidenţa Ordonanței de urgeță 23/2008 privind pescuitul și acvacultura cu completările şi modificările ulterioare, precum şi pescuitul cu scule sau instrumente care nu sunt acceptate potrivit legii ca făcând parte din categoria calor destinate pescuitului sportiv-recreativ.
 • Pescarii sportivi şi însoţitorii acestora au obligaţia de a se comporta în spiritul respectului reciproc pe toată perioada staţionării în perimetrul bazinului piscicol (se interzice ascultarea muzicii), de pastrare a curăţeniei si de luare a tuturor măsurilor pentru a preveni orice eveniment cu consecinţe negative (incendii, degradări ale terenurilor, alterarea calităţii apei din bazin prin aruncarea de deşeuri/restruri etc.).
 • Pecarii au obligaţia de a întreţine locul de pescuit prin colectarea tuturor deşeurilor şi a resturilor menajere în saci sau pungi, care se ridică de pescar la terminarea partidei de pescuit.
 • ATENŢIE: SC “DORALEX” S.R.L. NU COLECTEAZĂ DEŞEURI ŞI RESTURI MENAJERE!
 • Persoanele care nu respectă punctele menţionate mai sus, vor fi excluse de pe lac, şi li se va elibera peştele prins până în acel moment.
 • Conform Legii 192/2001, controlul şi sancţionarea contravenţiilor se face de către personalul societăţii şi organele de poliţie. În cazul nerespectării regulamentului se confiscă uneltele şi orice alte bunuri care au fost folosite la săvârşirea faptei.
 • În amenajarea piscicolă SCĂLDATUL ESTE INTERZIS!
 • Pescarii au obligaţia să prezinte actul de identitate şi de a semna acordul pentru regulamentul de pescuit.
 • Pescarii care prind capturi mari, vor fi filmaţi (fotografiaţi) şi se vor posta pe pagina web a societăţii. (www.hanulpescarilor.com)
 • SC Doralex SRL își rezervă dreptul de a-și selecta clienții.

ADMINISTRATOR,

SC. DORALEX S.R.L.